cumarina

1,2-benzopirona,, C9H6O2
f
Química

Cumarina

©

Substància aromàtica extreta de les llavors ( faves tonques ) del cumarú, d’olor semblant a la de la vainilla.

També es dóna en l’almegó. En estat pur es presenta en forma de cristalls incolors, lleugerament solubles en aigua, que es fonen a 69°C.Té el punt d’ebullició entre 297-299ºC. Hom l’obté per condensació del salicilaldehid amb l’anhídrid acètic. És emprada com a perfum i agent odorant, principalment.