Cumbres Mayores

Municipi de la província de Huelva, Andalusia, situat al N de la província, al límit amb Badajoz, drenat pel Múrtigas i per diversos afluents d’aquest.

El terme és força accidentat pels contraforts septentrionals de la serra d’Aracena. Economia agrícola (secà) i ramadera (oví i porcí).