Cunaxa

Antiga ciutat de Mesopotàmia, vora l’Eufrates, al nord de Babilònia.

És famosa per la batalla que hi tingué lloc l’any 401 aC entre Artaxerxes II, rei de Pèrsia, i el seu germà Cir el Jove, afavorit, aquest últim, per la seva mare Parísatis i ajudat per uns 13 000 mercenaris grecs. Cir perdé la vida en la lluita, i els grecs es retiraren, com Xenofont descriu a l'Anàbasi.