Cursets de Cristiandat

Moviment de renovació catòlica aparegut a Mallorca el 1949 per iniciativa d’Eduard Bonnín, amb l’ajuda del bisbe Joan Hervàs.

El curset de cristiandat, de tres dies de durada, consisteix bàsicament en conferències sobre Crist i l’Església Catòlica, a càrrec d’un equip de sacerdots i laics, fetes amb estil directe i popular. La formació és complementada amb reunions de perseverança. S'estengué, especialment a la dècada del 1950, per molts bisbats catalans, de la resta d’Espanya i de l’Amèrica Llatina.