cúter

cutter (en)

m
Alimentació

Equip específic per a l’elaboració de derivats càrnics (embotits, pâtés, etc).

Mecànicament realitza una acció combinada de cisallament de la fibra muscular i de barreja, de tal manera que hom pot aconseguir l’homogeneïtzació del greix en la massa.