Cuza

Llinatge moldau al qual pertangué Alexandre Joan I Cuza (Salati 1820 — Heidelberg 1873), que, malgrat l’oposició de diverses potències, fou elegit primer gospodar dels Principats Units de Moldàvia i Valàquia (1859-62) i del principat de Romania (1862-66).

Es destacà per l’esperit liberal i per les innovacions que dugué a terme (reforma agrària, secularització dels béns eclesiàstics, ensenyament gratuït, etc). Aprofitant les seves dificultats financeres, els estaments tradicionalistes i conservadors, afectats per les reformes, amb l’ajut de potències estrangeres, l’obligaren a abdicar.