d-mannosa

f
Bioquímica

Monosacàrid natural del grup de les aldohexoses.

És present a la natura polimeritzat en el vori vegetal, del qual hom l’obté per hidròlisi. És present en els animals en forma lliure o com a component de glicoproteïnes. En dissolució es presenta en dues formes anomèriques. Per reducció es transforma en d -mannitol i es degrada per glucòlisi, després de la fosforilació prèvia a d-mannosa-6-fosfat i isomerització d’aquest a d-fructuosa-6-fosfat. Redueix el licor de Fehling i fermenta per acció dels llevats.