Dàcia

Província romana constituïda l’any 107, després de la destrucció del regne dels dacis.

L’antic nom romà designa aproximadament l’àrea de la moderna Romania, bé que el regne dels dacis ocupà, a més, terres al sud del Danubi i al nord dels Carpats, i que la província romana tingué una extensió més àmplia en alguns períodes. Trajà sotmeté els dacis al poder de Roma i convertí la Transsilvània i la Valàquia en província romana (107); els límits eren el Dnièster, el Tisza, el Danubi inferior i la mar Negra. Durant la dominació romana la Dàcia restà separada de la província de la Mèsia pel Danubi i fruí de prosperitat per l’explotació de la terra i de les mines d’or i de sal. Adrià la dividí en Dàcia Superior (Transsilvània) i en Dàcia Inferior (Valàquia). Antoní Pius tornà a dividir-la en tres districtes (159). L’any 270 fou abandonada per Aurelià als gots. En endavant, fins a la fi de l’Imperi, el nom de Dàcia designà també l’antiga Mèsia. Hom hi ha trobat nombrosos tresors amb peces d’or i d’argent i d’altres metalls, datables, en alguns casos, dels temps prehistòrics.