dacriocistitis

f
Patologia humana

Inflamació del sac lacrimal deguda a una obstrucció, congènita o no, del conducte nasolacrimal; produeix l’estancament de les llàgrimes i la infecció consegüent.