daga

daga (es), dagger (en)
f
Militar

Arma blanca semblant a l’espasa, de fulla curta i generalment de dos talls.