daguerreotípia

daguerrotipia (es), daguerreotypy (en)
f
Disseny i arts gràfiques

Procediment fotogràfic descobert per Louis-Jacques Mandé Daguerre.

Consisteix a fixar la imatge en una placa de coure argentat sensibilitzada amb vapors de iode; aquesta placa esdevé el positiu de la imatge i és impossible d’obtenir-ne còpies. Després de l’exposició, hom la revela amb vapors de mercuri i fixa la imatge amb una solució d’hiposulfit de sodi.

El primer assaig de daguerreotípia als Països Catalans fou fet a Barcelona pel gravador i fotògraf Ramon Alabern i Moles, el 1839, el qual obtingué una vista de la façana de Llotja i dels Porxos d’En Xifré.