Daia Vella

Daya Vieja (es)

Daia Vella

© Fototeca.cat

Municipi del Baix Segura, a la zona de llengua castellana del País Valencià, al sector d’horta estès a l’esquerra del Segura, en forma de quadrilàter limitat per séquies, al nord de Rojals.

Tot el terme és ocupat pel regadiu (carxofes, patates, cànem, blat, blat de moro), que aprofita l’aigua de la séquia de Daia Vella , derivada de l’assut d’Alfeitamí. Hi predomina el règim d’explotació directa (75%). Hi ha ramaderia de bestiar boví i porcí; hi ha també avicultura. El poble (161 h [2006]; 6 m alt.) fou destruït el 1829 per un terratrèmol; depèn de la parròquia de Daia Nova. Fins el 1791 havia format part del terme d’Oriola; des d’aleshores fou municipi independent juntament amb Daia Nova, que se'n segregà durant la primera meitat del s. XIX. Els comtes, després ducs, de Pinohermoso n'eren senyors jurisdiccionals.