Dakota

Antic territori dels EUA l’explotació i la colonització inicials del qual foren fetes pels francesos durant la primera meitat del s XVIII (Pierre Gaultier de Varennes, senyor de Vérendrye, 1738-43).

L’any 1763 fou incorporat als dominis de la monarquia hispànica com a part integrant de la Louisiana; malgrat tot, fins els últims vint anys del s XVIII no s’hi produí un moviment continuat de penetració. Poc temps més tard tornà a la sobirania francesa, i l’any 1803 l’adquirí la Unió, en un moment de creixement demogràfic tan elevat que donà lloc a la fragmentació política: entre el 1858 i el 1868 es constituïren els estats de Minnesota, Wyoming, Montana i Dakota, el darrer dels quals dividit (1861) en Dakota del Nord i Dakota del Sud, dos estats federals ingressats a la Unió el 1889.