Dakota del Sud

Monticle erosionat per efecte del vent i la pluja a l’estat de Dakota del Sud, als Estats Units d’Amèrica

© Corel Professional Photos

Estat dels EUA, al nord-oest de la regió central.

La capital és Pierre (13 267 h [1998]). És al nord de les Grans Planes i s’estén per l’altiplà del Missouri entre les Black Hills i el riu. El sector oriental és ocupat per la fèrtil vall del James, a l’oest del Coteau des Prairies. La xarxa hidrogràfica és formada pel Missouri i els seus afluents: el Sioux i el James per l’esquerra i el White i el Belle Fourche per la dreta. La població és poc densa (3,6 h / km 2 [1994]) i en minva. Només la meitat de la població és urbana, i el 90% és de raça blanca. L’economia és basada en conreus de cereals (blat, blat de moro i ordi) i de farratge, que alimenten una important cabanya. L’activitat minera es basa en l’or: produeix el 40% del total dels EUA. La indústria hi és poc desenvolupada: hi predominen les derivades de la ramaderia i la fabricació de material electrònic.