Dalila

Segons el llibre dels Jutges, dona filistea, amant de Samsó, al qual tallà els cabells en saber que hi residia la seva força.