dall

m
Agronomia

Primera dallada de l’herba d’un prat, per oposició a redall.