dallador
| dalladora

adj
Agronomia

En estat d’ésser dallat.