danaide

les Danaides, Δαναΐδες (el)

f
Religions de Grècia i Roma

Cadascuna de les filles de Dànaos.

Eren cinquanta i es casaren amb els fills d’Egipte, per tal d’acomplir la venjança que llur pare preparava contra aquest. La mateixa nit de noces assassinaren llurs marits, excepte Linceu, perdonat per Hipermnestra. Es casaren novament i engendraren la raça dels Dànaus. Moriren a les mans de Linceu i, als Inferns, foren condemnades a omplir d’aigua recipients sense fons.