Dànaos

Δαναός (el)

Pare de les danaides i germà d’Egipte.

Regnà a Argos durant cinquanta anys. Hom li atribuí la fundació de la ciutadella d’Argos.