danburita

f
Mineralogia i petrografia

Silicat de bor i calci, CaSi2B2O8.

Mineral que cristal·litza en el sistema ròmbic, amb cristalls d’hàbit prismàtic semblants als del topazi i molt sovint coronats per bipiràmides. Pertany al grup de les plagiòclasis i les unitats estructurals són formades per grups de Si2O7 i tetràedres de RO4 (R=B, Si) col·locats en forma d’anells quaternaris; el conjunt s’assembla al dels feldespats. Pot ésser incolor, blanc groguenc, groc vermellós o marró; és un mineral poc freqüent. Té una duresa de 7-7,5 i una densitat de 2,9-3. Hom el localitzà per primera vegada a les dolomies de Danbury (Connecticut, EUA). També n'hi ha al Japó, a Madagascar i a Mèxic.