dansa de les abelles

f
Apicultura

Moviments que executen les abelles obreres en tornar al rusc, quan han trobat una font de nèctar o de pol·len, per a comunicar a la colònia on és i a quina distància.

Vídeo amb la dansa de les abelles

© Fototeca.cat

Hom ha comprovat que els moviments són semicirculars, a dreta i a esquerra, executats sobre una superfície molt petita de les bresques, amb esbategament de les ales i vibracions de la part posterior del cos. Amb aquests moviments assenyalen un diàmetre que indica l’angle de vol a seguir en relació amb la posició del sol, i la distància aproximada on hi ha els recursos. Els moviments semicirculars més ràpids indiquen les distàncies més properes, i els més lents, les més allunyades, les quals poden arribar fins a 10 km. El perfum que es desprèn del cos de l’abella dansaire indica la classe de flors a visitar. Hom deu a Karl von Frisch la determinació científica d’aquest mijà de comunicació de les abelles.