dany

daño (es), damage (en)
m

Pèrdua o detriment causat a una persona o cosa en els seus interessos, la seva salut, el seu valor, el seu estat.