dany fortuït

m

Perjudici nascut d’una acció independent de la voluntat humana, imprevisible i inevitable; el contracte d’assegurances es basa en el dany fortuït.