darmstadti

Ds (simb.)

m
Química

Element químic de nombre atòmic 110.

Inicialment rebé el nom d’ununnili (Unn), i des del 2002 el nom definitiu de darmstadti.

És un element artificial que no es troba a la natura. S’obtingué per primera vegada el 9 de novembre de 1994 a l’Institut d’Investigació d’Ions Pesants (GSI) de Darmstadt, ciutat de la qual prové el nom, per un grup internacional d’investigadors mitjançant un accelerador lineal d’ions pesants UNILAC del GSI. La síntesi s’aconseguí per bombardeig d’àtoms de 208Pb amb àtoms de 62Ni. Se n’obtingueren quantitats ínfimes, per la qual cosa no és possible estudiar-ne les propietats físiques i químiques. No obstant això, per la seva situació en la taula periòdica hom creu que a temperatura ambient deu ésser un metall sòlid de color gris o blanc. Els seus radioisòtops tenen una vida molt curta i decauen immediatament després de formar-se. Se n’han obtingut nou; el més estable és el 280Ds, que té una vida mitjana d’1,1 minuts.