darwinisme social

m
Filosofia

Conjunt de teories politicosocials que es basen en el pensament evolucionista del segle XIX, no solament de Darwin, sinó també de Lamarck i de Spencer.

El seu element fonamental és la teoria de la selecció natural, que s’esgrimeix per defensar la desigualtat social com a condició bàsica que permet la supervivència del més apte i, per tant, la millora de la societat. Aquesta doctrina ha tingut una certa influència en determinats àmbits del món anglosaxó, en la mesura que permetia justificar moralment el liberalisme capitalista més radical i s’adeia força amb l’ètica del treball, molt present al substrat de la cultura anglosaxona. També exercí certa influència a l’Alemanya de començament del segle XX, on fou un dels elements per a la descomposició dels valors que possibilitaren l’arribada al poder del nazisme. Serví tant per a fonamentar els programes d’eugenèsia, com per a legitimar el racisme i l’imperialisme. Des d’un punt de vista estrictament ètic, aquesta doctrina sembla un clar exemple de fal·làcia naturalista.