Dašnaksutiwm

Moviment independentista armeni, que significa ‘Federació Nacional’.

Fou fundat el 1890 a Tbilisi i adoptà un programa revolucionari inspirat en el partit social revolucionari rus, però contrari al socialisme del hinčak. Durant la Primera Guerra Mundial lluità contra els turcs i els russos, cercant la independència armènia.