datari

m
Història

Llibre on eren consignats els fets d’una comunitat, d’un vila, etc, per l’ordre de llurs dates.