datiu
| dativa

adj
Dret civil

Dit del curador del fideïcomís i de l’herència jacent nomenat pel jutge en defecte de testamentari.