datiu
| dativa

dativo -va (es), dative (en)
adj
Dret civil

Dit del tutor o curador nomenat pel jutge, en defecte de tutor o curador testamentari o legítim.