David Edward Hughes

(Londres, 1831 — Londres, 1900)

Físic i inventor anglès.

El 1831 emigrà als EUA, on treballà fins el 1877. Construí i patentà un aparell telegràfic impressor i féu recerques sobre el magnetisme, i hom el considera un dels inventors del micròfon.