Dayānanda Sarasvatī

(?, 1824 — Ahmerabad, 1883)

Reformador hindú.

El 1875 fundà l'Ārya Samāj, organització socioreligiosa que, deu anys més tard, s’escindí per un cisma que encara perdura actualment. El moviment iniciat per Dayānanda és, juntament amb el Brāhmo-samāj, un dels corrents més importants de l’hinduisme contemporani.