de facto
*

Dret

Locució que expressa posició o situació de fet, en contraposició a la situació jurídica (de iure).