de iure
*

Dret

Locució que significa ‘de dret’, amb la qual hom indica una situació amb valor jurídic que pot ésser contraposada o no a la realitat efectiva (de facto).