De Revolutionibus Orbium Coelestium

Llibre escrit per Copèrnic i publicat el 1543 on són expressades les seves teories sobre l’estructura del sistema solar.

Segons Copèrnic, el Sol, i no pas la Terra, com havia proposat Ptolemeu, és al centre del sistema planetari, i al voltant seu giren tots els planetes (sistema copernicà). Sembla que aquest model fou imaginat per Copèrnic cap a l’any 1505, bé que no fou publicat fins el 1543, perquè volia fer un desenvolupament matemàtic de la seva teoria per tal de demostrar que podia explicar els mateixos fets que el model ptolemaic i per evitar problemes amb la inquisició, car el seu punt de vista podia ésser considerat contrari al dogma catòlic. En fou deixeble el matemàtic Rheticus, luterà, el qual l’encoratjà a publicar l’obra i començà a preparar-ne l’edició, tasca que continuà el teòleg luterà Andreas Osiander, el qual escriví un pròleg assenyalant que calia prendre la teoria copernicana, no com una descripció de la realitat, sinó com un model matemàtic per a donar compte d’una manera simple dels moviments aparents dels astres en el firmament. Com que no anava signat, hom cregué que aquest pròleg era del mateix Copèrnic. Fou Kepler qui en mostrà l’error, i afirmà que Copèrnic no creia que la seva teoria fos un artifici matemàtic, sinó que el seu model corresponia a la realitat.