De Stijl

neoplasticisme

Moviment artístic holandès, també anomenat neoplasticisme, que, partint de la raó i de models teoricopràctics concrets, proposa una nova ordenació geomètrica del món en contraposició a la irracionalitat destructora de la Primera Guerra Mundial.

Es desenvolupà entre el 1917 i el 1924 i publicà la revista De Stijl, que en fou l’òrgan de difusió. Tendeix sempre a la màxima reducció dels elements integrants de l’obra artística i fa de les línies vertical i horitzontal, així com dels tres colors elementals (groc, blau i vermell) la base de tota la seva gramàtica formal. La finalitat social que dóna a la seva producció fa de l’arquitectura el model que integra totes les altres arts, dirigida vers l’ordenació funcional de l’espai habitat. Es caracteritza, en definitiva, per l’elementalitat, racionalitat i funcionalitat de les formes. Cal destacar els pintors T.van Doesburg i P.Mondrian, l’escultor Vantongerloo i els arquitectes G.T.Rietveld i J.J.P.Oud.