debanar

devanar (es), to wind (en)
tr

Anar prenent i enrotllant el fil d’una madeixa, o bé cables, cordes, tubs flexibles, etc, formant un cabdell, omplint un rodet, etc.