debilitat mental

f

Estat psíquic caracteritzat per una disminució anormal de la capacitat intel·lectual de l’individu.

Pot ésser congènita, des del naixement, o adquirida, com a conseqüència d’un procés de progressiu ensopiment de les facultats intel·lectuals. El dèbil mental posseeix una capacitat inferior a la normal per a satisfer per ell mateix les necessitats vitals ( deficient mental).