decalatge

m
Electrònica i informàtica

Desplaçament de tots els elements d’una cadena en direcció a un dels extrems.

En particular, corriment al llarg d’un cert nombre de posicions dels caràcters o xifres d’un mot en direcció a un dels extrems. Si el mot és un nombre el decalatge s’anomena aritmètic i equival a la multiplicació del nombre per una potència (positiva o negativa) de la base. Es diu decalatge lògic de tot aquell no aritmètic; aquí el signe no existeix i les xifres decalades més enllà de l’extrem del mot es perden (en canvi, en el decalatge cíclic les xifres perdudes es retroben en l’extrem contrari).