decalatge

m
Electrònica i informàtica

Desfasament.