decandre
| decandra

adj
Botànica

Amb deu estams.