decantació

decantación (es), leaning (en)
f
Geologia

Selecció, a partir de la mida i del pes específic, efectuada en les partícules que són transportades per un corrent d’aigua o d’aire.

També hi ha processos de decantació en el si dels magmes, on les partícules més denses, anomenades minerals pesants (olivines, piroxens i minerals opacs), es concentren a la part baixa de la massa magmàtica més o menys fluida.