decapatge

decapado (es), scaling (en)
m
Tecnologia

Operació que té per objecte netejar la superfície d’un metall de la capa d’òxid, pintura, etc, que la recobreix.

El decapatge d’un metall és necessari abans d’un tractament per a protegir-lo de la corrosió, abans de pintar-lo, soldar-lo, etc. Normalment, abans del decapatge cal efectuar el desgreixament del metall. El decapatge pot ésser efectuat per mitjans mecànics o bé químics. En el decapatge mecànic hom pot fer la neteja de la superfície amb un raspall metàl·lic, però és un procediment molt lent i gens perfecte. És més usual el decapatge per doll d’arena (sorrejament), de granalla (granallatge) o de perdigons (perdigonatge), que permet una neteja molt més perfecta i, al mateix temps, deixa una superfície rugosa que facilita l’adherència de la capa de pintura, del recobriment electrolític, etc. El sistema més utilitzat és el decapatge químic, que té diverses varietats. El decapatge àcid consisteix en la immersió del metall en un bany d’àcid clorhídric o sulfúric diluïts. Com que aquests àcids ataquen molt ràpidament el metall, cal introduir en el bany alguna substància, que hom anomena inhibidor (gelatina, agar-agar, etc), que retardi l’atac del metall sense interferir a l’eliminació dels òxids, les pintures, etc. L’àcid ortofosfòric és un excel·lent decapant que no ataca sensiblement els metalls. El decapatge alcalí per immersió en una dissolució de sosa és emprat sobretot per als aliatges d’alumini i de zinc. Un altre sistema és el decapatge electrolític, amb dissolució àcida o bàsica i amb la peça de metall actuant de càtode o d’ànode.