decatir

tr
Indústria tèxtil

Sotmetre les peces de teixit de llana a l’operació de decatissatge.