decatissatge

m
Indústria tèxtil

Tipus d’acabament que hom dóna a les peces de teixits de llana pura o en mescla per tal de disminuir i regularitzar la lluentor que poden haver adquirit en el premsament i donar-los ensems un tacte ple i flonjo.

Amb aquesta operació resten també fixades les dimensions del gènere i aquest obté una certa resistència contra les marques produïdes per les gotes d’aigua. Hi ha dues menes de decatissatge: en sec, per mitjà de vapor, i en moll, per mitjà d’aigua bullent. En el decatissatge en sec hom enrotlla el teixit en un cilindre perforat juntament amb una forta tela acompanyadora que el subjecta entre les seves espirals. Per dintre del cilindre perforat hom insufla vapor, que surt pels forats i travessa les capes del teixit enrotllat. Tot seguit és tancat el pas de vapor i una bomba de buit aspira des de dintre del tub perforat i obliga l’aire de l’ambient a travessar les capes de teixit de fora a dins refredant-les. En el decatissatge en moll, el teixit és enrotllat igualment, amb tela acompanyadora o sense, en un cilindre perforat. El rotlle és introduït en una autoclau plena d’aigua a temperatura pròxima a l’ebullició. Una bomba fa circular l’aigua de dintre a fora del rotlle, o viceversa, a través de les capes del teixit. Finalment, hom fa circular un corrent d’aire que refreda i quasi asseca el gènere.