decemvir

m
Història

Cadascun del magistrats romans d’un tribunal de deu membres.

Els més importants eren els decemvirs sacris faciundis, o sacerdots encarregats d’interpretar els llibres de les sibil·les, els decemvirs litibus judicandis, o jutges pròpiament dits, i, sobretot, els decemvirs legibus faciundis, magistrats constitucionals als quals fou encarregada (451 aC) la composició de la llei de les Dotze Taules.