decimal

decimal (es), decimal (en)
adj
Matemàtiques

Dit de la fracció el denominador de la qual és una potència de deu.