declamar

declamar (es), to declaim (en)
tr

Recitar marcant el sentit amb l’entonació i l’accionat convenient.