declinació

f
Gramàtica

Paradigma al qual pertany un mot segons la manera com es declina.