decocció

f
Farmàcia

Extret o producte obtingut amb aquesta operació.