decocció

decocción (es), decoction (en)
f
Farmàcia

Operació consistent a extreure els principis actius d’una droga per mitjà de l’acció continuada d’aigua destil·lada a temperatura pròxima a l’ebullició.